Liên kết hữu ích
Thống kê truy cập
Đang online: 5
Lượt truy cập: 365823

Công tác kinh doanh nuôi trồng thủy sản

 Trại cá An Vũ được quản lý theo hình thức giao khoán sản phẩm cuối cùng tới người lao động, kết hợp hài hòa 3 lợi ích, phát huy tính tích cực, chủ động, đầu tư vốn sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả cao của người lao động. Thực hiện Quyết định số: 3360/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc phê duyệt Phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa công ty theo đó khu đất Trại cá An Vũ có diện tích 123.633 m2 trả lại đơn vị chủ quản UBND thành phố Hưng Yên. Công ty sẽ bàn giao khu đất trả lại UBND thành phố.

 Hồ Nam Hòa, An Vũ được đấu giá tận thu diện tích mặt nước để tăng nguồn thu nộp vào ngân sách Nhà nước. Theo yêu cầu của UBND thành phố đưa các khu vực hồ về công ty quản lý để nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác đảm bảo cảnh quan, vệ sinh môi trường. Công ty đã tích cực tham mưu thủ tục gia hạn thời gian thuê mặt nước, tổ chức tiếp nhận, tự quản lý gắn với duy trì thường xuyên để đảm bảo nâng cao hiệu quả.