Liên kết hữu ích
Thống kê truy cập
Đang online: 3
Lượt truy cập: 377758

Lịch sử hình thành

QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ HƯNG YÊN

Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ công ty TNHH một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên.

- Quá trình hình thành và phát triển của công ty:Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên được thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ công ty TNHH một thành viên Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên.

Ngày 01/08/1998, UBND tỉnh Hưng Yên căn cứ đề nghị của UBND thị xã Hưng Yên và Ban tổ chức chính quyền tỉnh đã thành lập Công ty Thị chính Hưng Yên trên cơ sở Công ty Xây dựng – Quản lý sửa chữa, công trình công cộng đô thị (Quyết định số 1407/1998/QĐ-UBND).

Ngày 04/04/2012, UBND tỉnh Hưng Yên Quyết định chuyển đổi Công ty Thị chính Hưng Yên thành Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên (Quyết định số 512/QĐ-UBND).

Ngày 20/06/2012, UBND tỉnh Hưng Yên Quyết định phê duyệt Phương án chuyển đổi Công ty Thị chính Hưng Yên thành Công ty TNHH MTV Môi trường và Công trình đô thị Hưng Yên (Quyết định số 928/QĐ-UBND).

Ngày 12/3/2019, UBND tỉnh Hưng Yên phê duyệt Phương án cổ phần hóa công ty ( Quyết định số 744/QĐ-UBND).

Căn cứ Quyết định của UBND tỉnh, Công ty tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập và chính thức hoạt động theo mô hình cổ phần từ ngày 20 tháng 3 năm 2020.

- Cơ cấu tổ chức bộ máy công ty gồm:

Hội đồng quản trị: Chủ tịch và 4 thành viên.

Ban kiểm soát: Trưởng ban và 2 thành viên.

Ban Giám đốc: Giám đốc, 2 phó Giám đốc.

* Ngành nghề kinh doanh của công ty gồm:

- Quản lý và làm vệ sinh môi trường;

- Quản lý, duy trì vườn hoa, công viên cây xanh;

- Quản lý, sửa chữa và khai thác hệ thống điện chiếu sáng công cộng đô thị;

- Kinh doanh nuôi trồng thủy sản tại các hồ nước trong công viên trên địa bàn thành phố Hưng Yên;

- Quản lý nhà thuộc sở hữu Nhà nước và thu tiền cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước nộp ngân sách Nhà nước theo quy định;

- Sửa chữa nhà thuộc sở hữu Nhà nước khi bị xuống cấp, hư hỏng;

- Quản lý nghĩa trang nhân dân, phục vụ tang lễ và cát táng của nhân dân.

- Dịch vụ tiêu thoát nước mưa, nước thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hưng Yên và vùng lân cận.

- Quản lý, làm vệ sinh môi trường, quản lý chăm sóc, duy trì vườn hoa, cây xanh và phục vụ tang lễ ngoài thành phố Hưng Yên.

- Kinh doanh dịch vụ vận tải, nhà hàng, khách sạn, vui chơi giải trí;

- Xây dựng công trình dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, đường dây tải điện và trạm biến áp đến 35 kv;

- Kinh doanh thương mại cây xanh, cây cảnh, vật tư nguyên liệu, máy móc chuyên ngành phục vụ công cộng đô thị, vệ sinh môi trường;

- Tư vấn: Khảo sát, quy hoạch, giám sát kỹ thuật, đấu thầu các dự án xây dựng công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị.

23 năm qua, cùng với sự phát triển nhanh của đô thị, khu vực trung tâm chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội và giáo dục của tỉnh. Tập thể cán bộ, công nhân viên lao động công ty đã không ngừng lỗ lực trong lao động sản xuất và công tác; thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ được giao, góp phần không nhỏ trong việc phát triển kinh tế xã hội của địa phương, làm nên diện mạo đô thị thành phố Hưng Yên ngày càng Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp.

Hàng năm công ty luôn được đánh giá là đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và nhận được nhiều Cờ, Bằng khen, Giấy khen của các cấp khen thưởng. Đặc biệt công ty vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương lao động Hạng Ba vào năm 2009, Huân chương lao động Hạng Nhì vào năm 2013, Huân chương lao động Hạng Nhất vào năm 2020.