Liên kết hữu ích
Thống kê truy cập
Đang online: 3
Lượt truy cập: 351905

Cơ cấu tổ chức

  • Hội đồng quản trị: 05 thành viên, gồm: 01 Chủ tịch HĐQT, 04 thành viên HĐQT
  • Ban Giám đốc: 03 thành viên, gồm: 01 Giám đốc, 02 Phó Giám đốc
  • Ban kiểm soát: 03 thành viên, gồm: 01 Trưởng BKS, 02 thành viên BKS
  • Các phòng: 04 phòng ban, gồm: Phòng Tổ chức – Hành chính, Phòng Kế hoạch – Kỹ thuật, Phòng Kế toán – Tài vụ, Phòng Kinh doanh – Dịch vụ.
  • Các Đội: 9 đội, bao gồm: Đội Vệ sinh môi trường, Đội Quản lý công viên cây xanh, Đội Quản lý điện CSCC đô thị - Cơ khí, Đội Tang lễ, Đội Xây dựng - QLSC nhà ở cho thuê thuộc SHNN, Đội Nuôi trồng thủy sản, Đội Xe cơ giới, Đội Kiểm tra quy tắc đô thị - Bảo vệ, Đội Thoát nước.